kupię spółki Google+
AB Consulting - kupię, sprzedam spółkę

AB Consulting - doradztwo - kupno, sprzedaż, likwidacja spółek

Od ponad dekady pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów, które napotykają prowadząc działalność gospodarczą. W szczególności specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i wdrażaniu rozwiązań mających na celu jej ograniczenie.

Opracowujemy plany naprawcze oraz programy restrukturyzacyjne dla spółek dotkniętych chwilową lub trwałą niewypłacalnością a w skrajnych przypadkach przygotowujemy spółki do postępowań upadłościowych zarówno układowych jak i likwidacyjnych.

Przeprowadzamy postępowania likwidacyjne spółek z równoczesnym wyznaczeniem likwidatora a także tworzymy nowe podmioty w miejsce likwidowanego przedsiębiorstwa.

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę naszych klientów przygotowanie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego przeprowadzamy pod naszym zarządem, po nabyciu udziałów spółki.

Oferujemy pomoc merytoryczną i prawną występując jako zarząd zastępczy mający za zadanie przeprowadzenie czynności ukierunkowanych na zwiększenie płynności finansowej lecz obarczonych podwyższonym ryzykiem .

Kupujemy spółki w sytuacjach gdy ich właściciele nie widzą już możliwości kontynuowania działalności lub znajdujemy dla nich inwestorów branżowych. 

ul. Ciepłownicza 19 lok 7, 31-587 Kraków
12 643 77 56