kupię spółki Google+
AB Consulting - kupię, sprzedam spółkę

Pozyskiwanie finansowania w oparciu o fundusze UE

Opracowujemy i składamy wnioski o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami spełniające wszystkie niezbędne wymagania formalne i merytoryczne.

Nasi partnerzy w sposób profesjonalny sporządzają dokumenty wymagane na wszystkich etapach procedury pozyskiwania środków UE.

Zarządzamy projektami finansowanymi ze środków pomocowych.

Opracowujemy i składamy dokumentację rozliczeniową.

Gwarantujemy fachowe i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje wdrażające poszczególne programy pomocowe. Wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, dla których rozwój i wdrażanie innowacji są najważniejsze.

ul. Ciepłownicza 19 lok 7, 31-587 Kraków
12 643 77 56